Sveland Djurförsäkringar

sveland djurförsäkring

Sveland Djurförsäkringar erbjuder ett brett utbud för alla sorters djur. Både stora som små. Här kan man teckna försäkringar för hunden, katten, hästen, småhusdjuren men också lantbruksdjur. Nedan kan man läsa mer om Svelands olika djurförsäkringarna och vad de innebär.

Svelands hundförsäkring

Svelands hundförsäkring förekommer i två olika nivåer för de som söker allmän veterinärvårdsförsäkring, vilket är Hund maximal och Hund favorit.

Hund maximal

Hund maximal är en veterinärförsäkring som täcker upp till 100 000 kr i veterinärkostnader och kan tecknas från och med då hunden blivit 6 veckor gammal till den hunnit fylla 7 år. Vuxna hundar som tecknas för den här veterinärförsäkringen får även skydd mot led- och skelettsjukdomar samt dolda fel.

Försäkringen täcker olycksfall, sjukdomar, personolycksfallsförsäkring samt avlivning upp till 1500 kr. Men även undersökningar som MR, CT, fluoroskopi och scintigrafi täcks av försäkringen och i somliga fall kan även försäkringen stå för protesoperationer och implantat. Medicin och rehabilitering täcks upp till 10 000 kr vardera.

Hund Favorit

Hund favorit är den vanligaste veterinärvårdsförsäkringen som kan tecknas från och med när hunden blivit 6 veckor gammal och omfattar sjukdomar och olycksfall. Ersättningen täcker undersökningar som MR, CT, fluoroskopi och scintigrafi upp till 5000 kr. Man kan välja mellan tre olika försäkringsbelopp för hund favorit vilket är: 20 000 kr, 40 000 kr eller 60 000 kr. Den fasta självrisken ligger på 1600 kr eller 2500 kr medan den rörliga självrisken är antingen 15% eller 25% och är densamma för båda hundförsäkringarna. Självriskperioden gäller för 125 dagar.

Sveland kattförsäkring

Svelands kattförsäkring innefattar i två olika nivåer vilket är Katt maximal och Katt favorit.

Katt maximal

Katt maximal täcker upp till 100 000 kr i veterinärvårdskostnader och kan tecknas för katter som hunnit bli 6 veckor gamla fram tills då dem fyller 7 år. För äldre katter medföljer även ett skydd som täcker mot vissa undersökningar som MR, CT men också dolda fel. Katt maximal ersätter medicin och rehabilitering för 10 000 kr vardera. Den fasta självrisken ligger på 1600 kr eller 2500 kr medan den rörliga ligger på 15% eller 25% som kattägaren själv får välja.

Katt favorit

Katt favorit kan tecknas från och med den dagen katten blivit 6 veckor och omfattar olycksfall och sjukdomar. Det finns tre olika försäkringsbelopp man kan välja mellan vilket är: 20 000 kr, 40 000 kr och 60 000kr. Den fasta självrisken ligger på antingen 1600 kr eller 2200 kr, medan den rörliga självrisken ligger på 15% eller 25% som kattägaren själv beslutar.

Sveland hästförsäkringar

Sveland hästförsäkringar har två nivåer av allmän veterinärvårdsförsäkring vilket är Häst favorit och Häst maximal.

Häst favorit

Häst favorit kan tecknas från och med samma dag som hästen föds och har försäkringsbelopp på 50 000 kr, 100 000 kr och 150 000 kr. Veterinärvårdsförsäkringen omfattar sjukdomar, skador, personolycksfallsförsäkring samt djurambulansbidrag. Självrisken ligger på 2700 kr i fast med en rörlig på 20%. Självriskperioden gäller för 150 dagar.

Häst maximal

Häst maximal har ingen åldersgräns och kan därför tecknas på alla hästar. Veterinärvårdsersättningen är upp till 180 000 kr och omfattar sjukdomar, olycksfall, personolycksfallsförsäkring, rehabilitering och djurambulansbidrag. Den fasta självrisken ligger alltid på 2700 kr medan den rörliga inte existerar om hästen är försäkrad upp till 50 000 kr. Är den däremot försäkrad mellan 50 000 och uppåt tillkommer en rörlig självrisk på 20%. Självriskperioden gäller för 150 dagar.