Moderna Djurförsäkringar

Moderna djurförsäkringar omfattar endast två stora försäkringar för hundar och katter, men även en speciell försäkring som riktar sig till uppfödare av valpar och kattungar. Beroende på vad djuret har för behov och hälsa kan Moderna djurförsäkringar vara rätt för just dig.
Här nedan kan man läsa mer om de tre olika försäkringarna och vad dem innebär.

Moderna hundförsäkring

FörsäkringsbolagTeckna
Moderna försäkringar

Läs mer

  • Topprankad
  • Olika alternativ
  • Fira veterinärbesök
Självrisk:
900 kr, 1800 kr eller 3600 kr
Rabatter:
25% under 6 månader
Teckna nu ›

Vad innebär försäkringen och vad passar mitt djur bäst?

För att kunna teckna en försäkring hos Moderna hundförsäkringar måste valpen ha hunnit bli minst 6 veckor gammal fram tills den dagen hunden fyller 8 år. Alla valpar under 6 månader som tecknas hos Moderna försäkringar får 25% rabatt av årspremien.

Moderna försäkringar förekommer i tre olika nivåer som är: enkel, dubbel och trippel.
Beroende på vilken försäkring man väljer har man olika förmåner och fördelar.

Här är mer om vad de olika försäkringsnivåerna innehåller:

Enkel

Enkelförsäkring innefattar bara de vanligaste veterinärbesöken om en hund har råkat ut för någon olycka, skadat sig eller fått en sjukdom. Maxbeloppet för ersättning ligger på 30 000 kr under ett års tid.

Dubbel

Dubbelförsäkring är standardförsäkringen och innefattar alla de viktigaste sakerna för att hunden ska kunna få en trygghet. Bland annat veterinärkostnaderna som istället täcks upp till 60 000 kr per år. MR och CT röntgen som täcks upp till 7000 kr per år. Mediciner och rehabilitering upp till 7000 kr per år men också dolda fel. (Dolda fel gäller dock bara om hunden varit försäkrad sedan innan den fyllde 4 månader.)

Trippel

Trippelförsäkringen innefattar alla stadier som dubbelförsäkringen, dock med något andra priser. Exempelvis täcks veterinärbesöks kostnaderna upp till 90 000/120 000 kr kronor per år. Om hunden skulle vara i behov av MR och/eller CT röntgen täcks dessa upp till 15 000 kr.

Det ingår även en ny kategori för de med trippelförsäkring och det är Inackordering för hund/kattpensionat som helt enkelt omfattar veterinärvård för ditt djur om du någon gång skulle bli för sjuk själv för att kunna ta hand om denne.

Självrisk

Den fasta självrisken för hundar ligger på: 750 kr, 1500 kr eller 3000 kr
Det tillkommer även en rörlig självrisk på 15% eller 25% utöver de fasta kostnaden.
Självriskperioden betalas endast en gång per 365 dagar

Karens

Hundar som är över 12 veckor och tidigare har varit försäkrade hos ett annat bolag får ingen karens. Inte heller gäller den för valpar under 12 veckor.

Om hunden däremot är oförsäkrad sedan tidigare och över 12 veckor gammal gäller det karensdagarna de 20 första dagarna från och med då försäkringen tecknas hos Moderna försäkringar.

Försäkringstillägg

Om man vill försäkra hunden något ytterligare finns det två andra tillägg man kan välja vilket är livsförsäkring och flockförsäkring.

Livsförsäkringen för en hund med meriter baseras på inköpspriset och kan variera något beroende på vad hunden varit utställd för eller tävlat inom.
Om hunden är oregistrerad eller en blandras utan några speciella meriter täcker livsförsäkringen upp till 10 000 kr.

Flockförsäkringen innebär helt enkelt kostnader för veterinärbesöken vid flera hundar om en skada, sjukdom eller olycka har skett. Flockförsäkringen kan täckas för en hundägare med minst 10 hundar och som max 20 hundar.

Moderna kattförsäkringar

FörsäkringsbolagTeckna
Moderna försäkringar

Läs mer

  • Enkel, dubbel eller trippel
  • Gratis veterinärbesök
  • Bra betyg
Självrisk:
Fast eller rörlig
Rabatter:
25% före 6 månader
Teckna nu ›

Vad innebär försäkringen och vad passar mitt djur bäst?

Kattförsäkringen kan tecknas från och med den dagen kattungen fyller 6 veckor fram tills katten fyller 8 år. Är katten under 6 månader när den tecknas hos Moderna kattförsäkringar så medföljer en rabatt på 25% den första årspremien.

Kattförsäkringen förekommer i tre olika nivåer vilket är enkel, dubbel och trippel.
Här nedan kan man läsa mer om de olika försäkringsnivåerna och vad dem innebär:

Enkel

Enkelförsäkringen innefattar endast vanliga veterinärbesöks kostnader och täcker upp till 30 000 kr per år. Detta kan exempelvis vara om katten råkat ut för något, blivit skadad eller fått en sjukdom.

Dubbel

En standardförsäkring som innefattar vanliga veterinärkostnader som täcks upp till 60 000 kr, mediciner, rehabilitering upp till 7000 kr, MR & CT röntgen upp till 7000 kr och dolda fel om katten varit under 4 månader gammal när försäkringen tecknades.

Trippel

Trippelförsäkringen innefattar alla stadier som försäkringen dubbel, däremot är det prisskillnader.

Med trippelförsäkring täcks alla veterinärkostnader upp till 90 000 kr eller 120 000 kr. Rehabilitering upp till 7000 kr per år. Men även MR och CT röntgen som täcks upp till 15 000 kr. Dessutom ingår även inackordering på hund/kattpensionat med denna försäkringsnivå, vilket innebär att veterinärvården ersätter inackorderingen för kattpensionatet om du bedöms vara för sjuk för att ta hand om ditt husdjur.

Självrisk

Hos Moderna försäkringar finns det både en fast och rörlig självrisk som kattägaren står för, den fasta självrisken ligger på: 750 kr , 1500 kr eller 3000 kr.
Den rörliga självrisken ligger på antingen 15% eller 25%.

Vilken fast och rörlig självrisk man vill ha bestämmer man helt själv som ägare när man tecknar en försäkring hos bolaget.

Självrisken betalas en gång varje 365 dag som djuret besöker veterinären.

Karens

Om katten tidigare varit försäkrad genom ett annat bolag eller är yngre än 14 veckor gäller inte karensdagar.

Om katten däremot inte varit försäkrad tidigare och når åldersgränsen så gäller karens upp till 20 dagar.

Skulle din katt bli sjuk under denna period eller få följdproblem på grund av sjukdomen täcks detta inte av försäkringen. Karens gäller inte heller om katten utsätts för någon typ av olycka.

Tilläggsförsäkring

Om man vill utöka tryggheten för sin katt kan man även välja att livförsäkra husdjuret. Livförsäkringsbeloppet kan variera beroende på inköpspriset av din katt som är registrerad och/eller innehar andra meriter.

Om din katt är en blandraskatt, bondkatt eller huskatt utan några speciella meriter täcker livsförsäkringen upp till 1000 kr. Viktigt att veta är att livsförsäkringen inte gäller om katten springer bort.

Andra försäkringsvarianter hos Moderna försäkringar

Utöver de vanliga hund- och kattförsäkringar erbjuder Moderna försäkringar även en riktad för uppfödare av antingen valpar eller kattungar. Som uppfödare av katt eller hund får en man rabatt på 30% för veterinärbesök och livsförsäkringar. Livsförsäkringen täcker även om det skulle uppstår komplikationer vid förlossning och omfattar upp till 2 kejsarsnitt utan extra tillägg.

Om din katt eller hund är försäkrad genom Moderna försäkringar kan man även förteckna en kullförsäkring med dolda fel som täcker veterinärkostnader upp till 30 000 kr för varje hundvalp och/eller kattunge.

Om man dessutom är en hunduppfödare får man även mer rabatt för varje valpköpare som väljer att teckna en försäkring för sin valp hos Moderna försäkringar.