IF Djurförsäkring recension

if djurförsäkring

IF Djurförsäkringar erbjuder fler försäkringstyper för både hundar, hästar och katter. Här nedan kan man läsa mer om vad försäkringarna innehåller och vilka nivåer de finns att välja bland.

IF Hundförsäkring

IF Hundförsäkringar har två olika nivåer för sin allmänna veterinärvårdsförsäkring, dessa två är försäkringen HUND och STOR HUND.

HUND

Standard hundförsäkringen som täcker ersättning vid livsförsäkring, magnetkameraundersökning upp till 10 000 kr, skada av rovdjur, kejsarsnitt, avlivning upp till 2000 kr och dolda fel om hunden varit försäkrad hos IF innan den blev 120 dagar gammal.   Försäkringsbeloppet ligger på max 30 000 kr per år och har en fast och rörlig självrisk.  

STOR HUND

Hundförsäkringen som ger allt som HUND men med andra ersättningspriser, exempelvis ersätter STOR HUND veterinärkostnader upp till 60 000 kr per år. Dessutom får man även ersättning för medicin och rehabilitering upp till 6000 kr samt ersättning för resor upp till 3000 kr.

Den fasta självrisken ligger på 1900 kr eller 2700 kr med en rörlig självrisk på 15%.
Man kan välja mellan att enbart ha en fast självrisk, då varar självriskperioden i 100 dagar. Har man däremot en rörlig självrisk varar självriskperioden i 125 dagar. Detta gäller för båda hundförsäkringarna.

If Kattförsäkring

If kattförsäkringar har två olika nivåer, vilka är KATT och STOR KATT.

KATT

Täcker ersättning vid livsförsäkring, kejsarsnitt, magnetkameraundersökning upp till 10 000 kr, skada av rovdjur, tandsjukdomen FORL/TR, avlivning samt dolda fel om katten varit försäkrad hos If innan den hunnit bli 120 dagar gammal.

Maxersättningen som ges ut varje år är 30 000 kr.

STOR KATT

Försäkringen täcker ersättning för samma åkommor som KATT, bara med andra ersättningspriser. Försäkringen har en maxersättning på 60 000 kr och ersätter även 6000 kr vardera för både medicin och rehabilitering, dessutom ingår det även en ersättning på 3000 kr för resor.

Både KATT och STOR KATT har samma självriskkostnader.   Den fasta självrisken ligger på 1500 kr eller 1900 kr medan den rörliga ligger på 15%. Man kan dock välja att enbart ha en fast självrisk men då gäller självriskperioden i 100 dagar, medan om man har en rörlig självrisk gäller perioden för 125 dagar.

IF Hästförsäkringar

IF Hästförsäkringar förekommer i tre olika nivåer som går under veterinärextra, veterinärvård och begränsad veterinärvård. Kolla gärna vår jämförelse av andra hästförsäkringar.

Veterinärvård

Detta är standardförsäkringen som täcker veterinärkostnader upp till 50 000 kr per år. Försäkringen täcker bland annat undersökning av hältor, buköppning, magnetkameraundersökningar upp till 10 000 kr, sjukbeslag upp till 3000 kr, bandagematerial upp till 2000 kr och efter skydd om hästen skulle säljas vidare vid 10 års-åldern.  

Veterinärxtra

Detta är den högsta veterinärvårdsförsäkringen som ersätter upp till 130 000 kr per år. Försäkringen täcker samma saker som Veterinärvård men med olika prisersättningar. Dessutom täcker även försäkringen medicin, rehabilitering, resor, avlivning och ambulanstransport.  

Begränsad veterinärvård

Gäller endast vid frakturer och akuta sjukdomar för hästar under 6 månader. Ersättningen täcks upp till 50 000 kr.

Självrisk för hästar

Självrisken vid hästförsäkringar har ett fast belopp på antingen 2700 kr eller 5000 kr med en rörlig procent på 20%, vilket gäller för alla hästförsäkringar. Självriskperioden varar i 100 dagar.

Viktigt att veta om är att ingen livsförsäkring ingår i hästförsäkringarna, utan måste läggas till vid sidan om, om det så önskas av hästägaren.