En hundförsäkring ger dig ett bra ekonomiskt skydd om din hund skulle bli sjuk eller skadad. Genom att försäkra din hund behöver det inte bli lika dyrt för dig om din hund skulle behöva veterinärvård. Eftersom du antagligen ser din hund som en familjemedlem är det minst lika viktigt med en försäkring för den som för vilken annan familjemedlem som helst.

En hundförsäkring är precis som andra försäkringar oftast baserad på ett avtal som löper ett år, vilket gör att priser och villkor kan komma att förändras. Så vad kostar en hundförsäkring att teckna? Förutom hundens ålder och ras och den specifika rasens historiska skaderisk, finns det även en del andra faktorer som påverkar vad försäkringspriset kommer att sluta på. Det kan bero på var i landet du bor, hur mycket du vill att försäkringen ska omfatta och vilken din självrisk blir. Det är med andra ord flera olika faktorer som spelar in och avgör vilken summa slutar försäkringspremien på.

Om du ska köpa valp kan det löna sig att titta lite extra på vilka sjukdomar som är vanliga hos rasen och i vilken omfattning de olika bolagens hundförsäkringar täcker dessa. Det är också klokt att ta reda på om försäkringen omfattar mediciner eftersom hundar vanligtvis medicineras. En väldigt vanlig åkomma hos just hundar är kronisk beninflammation och det kan absolut vara värt att ta reda på om försäkringen täcker veterinärvård för detta. Man kan dela in hundförsäkringar i två grupper, den oftast obligatoriska veterinärvårdsförsäkringen och livförsäkringen som är ett tillval. När man jämför hundförsäkringar bolagen emellan finns både likheter och skillnader.

Det finns försäkringsbolag som erbjuder rabatter för kunder som har samlat flera försäkringar i bolaget, något som kanske kan vara värt att tänka på när man jämför hundförsäkring. Det finns också försäkringsbolag som har en valprabatt, vilket gör att premien blir lägre om hunden försäkras i bolaget redan som liten valp. Det kan också påpekas att hundförsäkringar rent generellt blivit allt dyrare genom åren.

En hundförsäkring ger din hund ett bra skydd om det olyckliga skulle inträffa. Genom att försäkra din hund undviker du att besöket hos veterinären gräver alltför stora hål i din plånbok.

Det går utmärkt att teckna din hunds försäkring direkt på internet. Alternativen är många oavsett om du vill hitta ett försäkringsbolags allra bästa hundförsäkring eller bara den billigaste. Tänk efter hur mycket du är villig att betala i premie och hur stor självrisken blir.

Det finns som sagt många alternativ och att jämföra hundförsäkringar är en bra början. Eftersom det finns många försäkringsbolag där ute som vill försäkra din hund följer här en oberoende presentation av några av dem.

Topp 5 bästa hundförsäkringar 2019

1. Moderna Hundförsäkring

Du kan teckna din hunds försäkring från och med att den är 6 veckor gammal. Livbeloppet sänks inte men upphör i och med att hunden blivit tio år gammal. Karenstiden är 20 dagar med vissa undantag. Den maximala ersättningen är 25 000 kronor per år men det är möjligt att få upp till 90 000 kronor. Självrisken ligger från 1 900 kronor + 25 %. Självriskperioden är 365 dagar.

2. If hundförsäkring

If erbjuder en fast självrisk. Du kan teckna din hunds försäkring från och med att den är 6 veckor gammal. Livbeloppet sänks med 20 % från hundens sjunde levnadsår och upphör helt i och med att hunden blivit tio år gammal. Karenstiden är 20 dagar med vissa undantag. Den maximala ersättningen är 30 000 kronor per år och 60 000 om du valt Stor Hundförsäkring. Självrisken ligger från 2 500 kronor upp till 4 500 kronor + 20 %. Självriskperioden är 100 dagar.

3. Dina Försäkringar – Hundförsäkring

Du kan teckna din hunds försäkring från och med att den är 6 veckor gammal. Livbeloppet sänks inte men upphör när hunden blivit 11 år gammal. Karenstiden är 20 dagar och ersätter inte smitta under karenstiden. Den maximala ersättningen är 20 000 kronor per år men det är möjligt att få upp till 40 000 kronor. Självrisken ligger från 1 800 kronor + 20 %. Självriskperioden är 4 månader.

4. ICA Hundförsäkring

Du kan teckna din hunds försäkring från och med att den är 6 veckor gammal. Livbeloppet sänks inte men upphör i och med att hunden blivit tio år gammal. Försäkringen har ingen karenstid. Den maximala ersättningen är 25 000 kronor per år men det är möjligt att få upp till 90 000 kronor. Självrisken ligger från 2 000 kronor.Självriskperioden är 130 dagar.

5. Folksam Hundförsäkring

Du kan teckna din hunds försäkring från och med att den är 6 veckor gammal och tills den blivit 6 år. Du får 40% rabatt om du tecknar försäkringen innan hunden blivit ett år gammal. Livbeloppet sänks med 20 % från det att hunden blivit sju år gammal och upphör vid åtta till tio års ålder. Karenstiden är 20 dagar med vissa undantag. Den maximala ersättningen är 25 000 kronor per år upp till 75 000 kronor. Självrisken ligger från 1 800 kronor + 25 % till 3 000 kronor + 25 %. Självriskperioden är 125 dagar.

De flesta försäkringsbolag i Sverige är seriösa och har mycket bra hundförsäkringar. Många av dem har också bra specialförsäkringar som till exempel tik- och valpkullsförsäkringar. Dessutom finns det försäkringar som främst riktar sig till professionella hundägare.

Oavsett vilken typ av försäkring du söker finns det någon för alla. Du kan till och med skräddarsy den så att den passar dina och din hunds behov. Du kanske vill att en ersättning för hundpensionat ska ingå. Om du som hundägare skulle bli sjuk eller inte längre kunna ta hand om din hund går det att skydda sig genom att teckna en försäkring som garanterar hunden en plats på ett hundpensionat. För närvarande är det dock bara Agria som har den tilläggsförsäkringen.

Det finns tilläggsförsäkringar som ger ersättning om din hund skulle behöva rehabilitering i form av löpband, stretching, simning eller massage. Om du livförsäkrar din hund betyder det att du får ersättning om hunden skulle bli stulen eller avlida. Det går som sagt att försäkra upp sin hund så att försäkringen motsvarar behoven. Att däremot inte försäkra sin hund kan bli en riktigt dyr historia då varken mediciner eller veterinärvård är billiga saker.