Folksam djurförsäkringar omdöme

folksam

Folksam djurförsäkringar har ett stort utbud försäkringar för hundar, katter och hästar. Oavsett om djuret är ett vanligt sällskapsdjur eller är aktiv och tävlar i diverse aktiviteter, finns det en försäkring som går att anpassa efter just ditt djurs behov. Här nedan kan man läsa mer om alla Folksams djurförsäkringar och vad de innebär och vilka förmåner man har som kund hos Folksam.

Folksam hundförsäkring

Vilka olika nivåer finns och vad innefattar de?

Folksam hundförsäkring finns i tre olika nivåer som är Bas, Mellan och Stor.

BAS

Täcker en veterinärersättning upp till 25 000 kr per år. När hunden har fyllt 8 år sänks ersättningen varje år men aldrig under summan 7500 kr. I försäkringen ingår bland annat:

 • Akupunktur
 • Dolda fel
 • Tre kostnadsfria veterinärbesök i appen FirstVet.
 • Val av självrisk med fastsumma på 1800 kr eller 3000 kr + en rörlig självrisk på 25%

MELLAN

Täcker en veterinärersättning upp till 50 000 kr per år. När hunden har fyllt 8 år sänks ersättningen varje år men aldrig under summan 15 000 kr. I försäkringen ingår bland annat:

 • Akupunktur
 • Dolda fel
 • Magnetröntgen (MR), datortomografi (CT) eller scintigrafi (Scint) upp till 5000 kr
 • Tre kostnadsfria veterinärbesök i appen FirstVet.
 • Val av självrisk med fastsumma på 1800 kr eller 3000 kr + en rörlig självrisk på 25%
 • Rehab och medicin upp till 3000 kr
 • Utökad tandvård.

STOR

Täcker en veterinärersättning upp till 75 000 kr. När hunden fyllt 8 år sänks ersättningen varje år men aldrig under summan 22 500 kr. I försäkringen ingår bland annat:

 • Akupunktur
 • Dolda fel
 • Magnetröntgen (MR), datortomografi (CT) eller scintigrafi (Scint) upp till 7000 kr
 • Tre kostnadsfria veterinärbesök i appen FirstVet.
 • Val av självrisk med fastsumma på 1800 kr eller 3000 kr + en rörlig självrisk på 25%
 • Rehab och medicin upp till 5000 kr
 • Utökad tandvård.
 • Ersättning vid avlivning på grund av skada eller sjukdom upp till 1000 kr
 • Strålning och cellgiftsbehandling upp till 10 000 kr
 • Implantat av höftprotes upp till 25 000 kr

Viktigt att veta om oavsett vilken hundförsäkringsnivå man valt går det att välja till en livsförsäkring som är baserad på hundens inköpspris. Från och med det året hunden fyller 7 år sänks livsförsäkringen med 20% varje år, men aldrig under summan 5000 kr. Detta gäller oavsett vilken hundförsäkring man valt. Självriskperioden ligger dessutom alltid på 125 dagar.

Folksam kattförsäkring

Vilka olika nivåer finns och vad innefattar dem?

Folksam kattförsäkring finns i två olika nivåer som är bas och stor.

BAS

Den årliga veterinärersättningen täcks upp till 25 000 kr. När katten har fyllt 8 år sänks ersättningen varje år men aldrig under 7500 kr, respektive 15 000 kr. I försäkringen ingår bland annat:

 • Akupunktur
 • Dolda fel
 • Val av självrisk med fastsumma på 1800 kr eller 3000 kr + en rörlig självrisk på 25%
 • Tre kostnadsfria veterinärbesök i appen FirstVet

STOR

Den årliga veterinärersättningen täcks upp till 50 000 kr. I försäkringen ingår bland annat:

 • Akupunktur
 • Dolda fel
 • Val av självrisk med fast summa på 1800 kr eller 3000 kr + en rörlig självrisk på 25%
 • Tre kostnadsfria veterinärbesök i appen FirstVet
 • Magnetröntgen (MR), datortomografi (CT) eller scintigrafi (Scint) upp till 5000 kr
 • Rehab och medicin upp till 3000 kr

Om ägaren önskar en livsförsäkring på sin fyrbente vän krävs det även att man tecknar det vid sidan om veterinärvårdsförsäkringen. Viktigt att veta om är att från och med den dagen katten fyller 7 år så sänks livsförsäkringen med 20% varje år men aldrig under minimisumman på 1000 kr. Detta gäller båda kattförsäkringarna. Självriskperioden ligger alltid på 125 dagar.

Folksam hästförsäkringar

Vilka olika nivåer finns och vad innefattar de?

Folksam hästförsäkringar har olika försäkringstyper som inriktar sig på vilken typ av häst man har. Exempelvis finns det en försäkring för galopphästar, vanliga ridhästar, travhästar, ridhästar inriktade på tävling och avelshästar.

Alla de olika försäkringar har två nivåer som går under Bas eller Stor. För ridhästar och ridhästar med inriktning på tävling ser försäkringarna likadana ut, detsamma gäller för galopp och travhästar, medan avelshästar har en egen försäkring.

Ridhästar/Ridhästar inriktning tävling BAS

I försäkringen ingår olycksfallsskydd för person fram tills den dag du nått 65 års ålder samt tre kostnadsfria veterinärbesök per år i appen FirstVet. Utöver detta har man möjlighet att välja till:

 • Veterinärvård A1 – Valfritt försäkringsbelopp på 25 000 kr, 50 000 kr eller 100 000 kr. Detta belopp täcker veterinärkostnader för undersökningar eller vid sjukdomar och skador för ett år.
 • Livsförsäkring A1 – Försäkringsbelopp betalas ut om hästen plötsligt skulle dö, behöva avlivas eller förlorar sin användbarhet på grund av sjukdom.
 • Begränsad livsförsäkring A2 – Försäkringsbelopp betalas ut om hästen blir stulen, plötsligt dör eller bedöms vara för sjuk och behöver avlivas.

Om man istället tecknar en STOR försäkring för ridhästar så ingår allt det ovanstående samt

 • Extra Rehab – Ersätts upp till 3000 kr om försäkringsbeloppet är 25 000 kr eller 50 000 kr medan det annars ersätts upp till 5000 kr om försäkringsbeloppet är 100 000 kr.
 • Buköppning – Om maximal ersättning redan ges kan man få ytterligare 50 000 kr i ersättning vid buköppningsundersökningar och behandlingar.

Försäkringen för trav och galopphästar är precis samma som för vanliga ridhästar. Det enda som skiljer dem åt något är att trav och galopphästar även får Veterinärvård A6 tillsammans med Veterinärvård A1. Veterinärvård A6 täcker helt enkelt de skador som ofta förekommer inom det olika sporterna. Dessutom kan man även tillägga ”tävling extra” som funkar som en extra livsförsäkring om hästen skulle mista sin användbarhet inom sporten eller bli så pass skadad och sliten att den behöver avlivas.

Försäkringen för avelshästar är densamma som tidigare försäkringar. Det som skiljer denna från de andra är att istället för att endast ha veterinärvård A1 så får man även veterinärvård A7. Detta innebär helt enkelt att försäkringen täcker kostnaderna för eventuella undersökningar och behandlingar för avelsstoet. Detta omfattar bland annat kejsarsnitt, dräktighetskomplikationer, förlossningssjukdomar samt hormonell behandling till surrogatsto.

Viktigt att veta om kring Folksam hästförsäkring

Oavsett vilken typ av häst man har ligger självrisken alltid på 2600 kr + 25% och varar under en självriskperiod på 125 dagar.