Agria djurförsäkringar omdömde

agria djurförsäkring

Agria djurförsäkringar innehåller ett brett utbud för alla husdjursägare. Vi skulle säga att de har Sveriges bästa hundförsäkringar, kattförsäkringar och hästförsäkringar.

Agria hundförsäkringar

Agria hundförsäkringar finns i två olika nivåer. Den ena går under namnet hundrasförsäkring medan den andra heter Agria mini.

Hundrasförsäkringen täcker utgifter för veterinärvårdskostnader, rehab, mediciner, ersätter avancerad vård och erbjuder val av ersättningsbelopp som ligger antingen på 60 000 kr upp till 120 000 kr. Man har även möjligheten att utöka försäkringen med extra tillägg som extra medicin, rehab, avel och trygghet.

Agria mini är den billigaste varianten som endast täcker utgifter för veterinärbesök och mediciner. Dock kan man även här lägga till extra tillägg för det man tycker passar bäst in på sin vovve.

Självrisken som förekommer är alltid i fast form som går under summorna: 1200 kr, 2050 kr eller 2950 kr. Utöver detta tillkommer även en rörlig självrisk på antingen 15% eller 25%. Vilket belopp man vill betala är helt upp till varje hundägare själv. Självriskperioden varar i 135 dagar.

Agria Kattförsäkringar

Agria kattförsäkringar försäkrar alla katter oavsett ålder och täcker alltid veterinärvårdskostnader samt medicinkostnader. Innan man tecknar en kattförsäkring har man möjligheten att välja ett ersättningsbelopp på antingen 30 000 kr, 60 000 kr eller 120 000 kr.

Självrisken är både fast och rörlig och något som ägaren själv bestämmer när denne tecknar en försäkring för sin katt.

Fastkostnaderna är: 1200 kr, 2050 kr, 2950 kr eller 5000 kr. Medan de rörliga ligger på antingen 15% eller 25%. Dessutom har man utökat självriskperioden från 125 dagar till 135 dagar.

Agria hästförsäkringar

Agria hästförsäkringar finns i fyra olika veterinärvårdsförsäkringar beroende på vad det är för häst man har.

A1 Safe – Är en standard försäkring för vanliga ridhästar. Försäkringen täcker upp till 18 000 kr vid skador av hältor, rörelsestörningar och ryggsjukdomar.
A2 Limited – Är en begränsad försäkring som bara täcker det allra nödvändigaste för hästen.

Racing – En försäkring för dig som har en trav eller galopphäst. Försäkringen täcker upp till 50 olika skador och sjukdomar.

Breeding – En försäkring för dig som har en avelssto. Försäkringen täcker upp till 50 skador och sjukdomar.

Självrisken i fastpris går att välja mellan 1850 kr, 3500 kr eller 5000 kr. Den rörliga självrisken ligger på antingen 20% eller 50%. Självriskperioden varar i 125 dagar.

Agria smådjursförsäkringar

Agria smådjursförsäkringar täcker för olika gnagare som exempelvis kaniner, hamstrar och råttor, men även fåglar av olika arter samt illrar och reptiler. Självrisken ligger på 700 kr i fastpris med 15% rörlig självrisk. Självriskperioden varar i 125 dagar.

Övrig information om de olika djurförsäkringarna och förmåner man har som husdjursägare
Agria är ett av få försäkringsbolag som har ett mycket stort utbud bland olika husdjursförsäkringar, men det som är viktigt att komma ihåg är att man kan anpassa försäkringarna helt och hållet efter sitt eget husdjurs behov genom att kunna lägga till exempelvis extra medicin eller rehabtillägg. Det är även mycket viktigt att veta om att önskar man en livförsäkring så finns det men då måste man också lägga till det i sin försäkring.

Agria erbjuder även mycket rabatter för sina kunder. Exempelvis kan hund och kattägare få rabatter upp till 50% medan hästägare kan få upp till 35% rabatt och smådjursägare upp till 20%.